Bilde av Arvid Hanssen

Salmer fra nord

Noen salmer fra nordEn unik samling salmer og sanger fra Nord-Norge er nå kommet ut. I den er også tekster av Arvid Hanssen.

Kirkemusikksenter Nord og Kirkelig utdanningsenter i Nord utgir i samarbeid med Orkana forlag «Noen salmer fra nord», en utgivelse med 91 salmer som på ulike måter har tilknytning til Nord-Norge. Det er stor bredde i både tekstene og melodiene som presenteres. Her er et utvalg tekster av Petter Dass og Elias Blix, samt religiøse folketoner fra ulike områder. Her er tekster på de tre samiske språkene og på kvensk/finsk, og sanger og salmer fra vår egen tid.

Boken avspeiler i tekster og melodier bredden og mangfoldet i nordnorsk salmesang og inneholder nyere materiale fra blant andre Ola Bremnes, Trond Hellemo, Halvdan Sivertsen – og Arvid Hanssen. Tittelen på boken er inspirert av salmedikteren Elias Blix sitt hefte «Nokre salmar» (1869) og av 175-årsminnet for salmedikterens fødsel som feires i 2011.

–  Med «Noen salmer fra nord» ønsker vi å tydeliggjøre den mangfoldige salmesangtradisjonen i Nord-Norge. Den lever i beste velgående, og det finnes mye stoff som bør tas vare på – og brukes, sier redaktør Ragnhild Strauman.

Redaksjonskomiten som har ledet arbeidet med boken, har øvrig bestått av Svein Malmbekk, Bjørn Andor Drage, Gro Bergrabb og Tove Helen Bakkemo.