Bilde av Arvid Hanssen

Om Arvid Hanssens minnestiftelse

Arvid Hanssen etterlot seg en anselig mengde dokumenter, tidsmessig fordelt over hele hans voksne arbeidsliv. Dette materialet omfatter førsteutkast, skisser, kildelitteratur til eget verk, brev, historisk innsamlet bakgrunnsstoff samt en hel rekke upubliserte skjønnlitterære tekster, deriblant en roman fra 1996. Sommeren 1999 feiret TIRB - Troms Innland Rutebil - 80-årsjubileum og ga i den forbindelse 50.000 i støtte til etableringen av en stiftelse som skulle arbeide videre med ivaretakelse av Arvid Hanssens minne. Gaven kom ikke minst på bakgrunn av at Arvid Hanssens første "bokutgivelse" hadde vært jubileumsboken til TIRBs 50-årsjubileum i 1969.

I januar år 2000 ble Arvid Hanssens minnestiftelse opprettet. Som stiftere står Dyrøy og Lenvik kommuner, Troms fylkeskommune og Troms Innland Rutebil. Stiftelsen har sete i Dyrøy, og styrets sammensetning er per i dag Rolf Espenes som styreleder, William Engseth og Ivar Enoksen som styremedlemmer.

Arvid Hanssens sønn Arne Ivar Hanssen er daglig leder av Minnestiftelsen. Stiftelsen bidrar med hjelp og materiale til både elever og studenter som arbeider med Hanssens forfatterskap.