Bilde av Arvid Hanssen

Pause for Arvid Hanssen-festivalen

Arvid Hanssen-festivalen 2014

Det er midlertidig stopp i Arvid Hanssen-festivalen, og dermed blir det ingen festival høsten 2018. Arvid Hanssen-festivalen har vært arrangert årlig siden 2005.

NRKs nettsider kan du lese mer og høre et nyhetsinnslag om hvorfor festivalen tar en pause.