Bilde av Arvid Hanssen

Litterært møte med vakkert bakteppe

Lørdag 27. november fikk publikum i Nordavindshagen et nært møte med lyrikeren Tua Forssstrøm.

Den finlandssvenske forfatteren regnes for å være en av de viktigste svenskspråklige lyrikerne i sin generasjon, og i 1998 mottok hun Nordisk Råds litteraturpris for diktsamlingen Efter att ha tillbringat en natt bland hästar. Etter Hilde Andersens introduksjon var det Roy-Frode Løvland som ledsaget publikum gjennom et nært møte med Tua Forsstrøm, og med Margrethe Løvlands vakre billedutstilling som bakteppe kunne den litterære timen i Arvid Hanssen-huset knapt hatt noen bedre ramme.

Tua Forsstrøm og Roy-Frode Løvland

– Har forfatteren Arvid Hanssen og forfatteren Tua Forsstrøm noe til felles, spurte Roy-Frode Løvland.

– Ja, mente Tua Forsstrøm. – Landskapet, det å være bundet til et landskap som uttrykkes gjennom det du skriver.

Forsstrøms forfatterskap blir beskrevet som en poetisk sone ytterst på en klippekant, hvor leseren inviteres til en fortrolig samtale. Helt siden hennes første diktsamling En dikt om kärlek och annat fra 1972 har hun vakt oppsikt for sin evne til å kombinere hverdagslig språk med høystemt intensitet. Kanskje trenger man nettopp det trivielle for å fremheve det mer subtile, påpekte forfatteren selv, og kunne glede publikum med høytlesning fra egne tekster og et unikt innblikk i produksjonen til en av Nordens fremste lyrikere. 

Tua Forsstrøm