Bilde av Arvid Hanssen

Et 50-årsjubileum (og ett hundreårsjubileum)

Arvid Hanssen som journalist ca. 1957

I år er det hundre år siden busselskapet TIRB ble stiftet. Samtidig er det femti år siden Arvid Hanssen ga ut sin første bok. Og jubileene har sammenfall av en spesiell årsak. 

Mot slutten av 1960-tallet stod Troms Innland Rutebil – TIRB – foran en 50-årsfeiring og ønsket egen jubileumsbok. Det skulle bli daværende journalist Arvid Hanssens første store skriveoppdrag og samtidig hans debut i bokform. For en som var vant til å se sine epistler på trykk i forgjengelig dags- og ukepresse, var gleden stor. En forfatter bak et fembinds romanverk kunne ikke ha vært mer stolt. Det var dessuten et arbeid han trivdes med. Han fikk god betaling, han fikk ro rundt seg, og han fikk arbeide med noe han hadde interesse for. I 1969 utkom AS Troms Innland Rutebil 50 år 1919-1969.

Da TIRB feiret sitt sitt 80-årsjubileum i 1999, ett år etter at Hanssen var gått bort, ga de 50 000 kroner til opprettelsen av en stiftelse som skulle arbeide for fortsatt ivaretagelse og utbredelse av Arvid Hanssens forfatterskap. I år 2000 ble Arvid Hanssens minnestiftelse opprettet med Dyrøy kommune, Lenvik kommune, Troms fylkeskommune og TIRB som fire stiftere og eiere.