Bilde av Arvid Hanssen

Ærlig gråstein

Liv Signe Navarsete og Rolf EspenesNordavindshagen er i ferd med å få en spesiell utsmykning rundt selve Arvid Hanssen-huset: Et gråsteinsbed, der grunnsteinen ble lagt ned av statsråd Liv Signe Navarsete under Dyrøyseminaret.

Tirsdag 28. september, under Dyrøyseminarets første dag, fikk Navarsete æren av å legge grunnsteinen, etterfulgt av ordføreren i Dyrøy og barn fra barnehagen og fra Elvetun skole. Bedet starter ved det nordøstlige hjørnet av bygget, og steinene viser vei rundt Nordavindshagen. På Dyrøyseminarets nettsider kan du se flere bilder og lese mer, og på Regjeringens nettsider kan du dessuten lese talen Navarsete holdt, der hun fletter inn flere av Arvid Hanssens lyriske tekster.  

Bakgrunnen for utsmykningen rundt Nordavindshagen er Arvid Hanssens dikt «Gråsteinen» fra diktsamlingen Slipesteinstankar: 

Gråsteinen
er ein ærleg stein.

Prøver aldri
å narre nokon.

Du kan lite på gråsteinen.
Han er grå.

Nå oppfordres både dyrøyværinger og besøkende til å legge ned sin gråstein i bedet. Dermed blir dette en pågående utsmykning av Nordavindshagen som vil vare i lang tid fremover.